<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4

Günlük Dosyaları

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Bir HTTP sunucusunu verimli şekilde yönetebilmek için oluşabilecek sorunlardan başka sunucunun başarımı ve etkinliği hakkında da bazı geri bildirimler almak gerekir. Apache HTTP Sunucusu çok kapsamlı ve esnek bir günlükleme yeteneğine sahiptir. Bu belgede sunucunun günlükleme yeteneğini nasıl yapılandıracağınızdan ve günlük kayıtlarını nasıl yorumlayacağınızdan bahsedilecektir.

Ayrıca bakınız:

top

Giriş

Apache HTTP Sunucusu, isteğin ilk alınışından itibaren, URL eşleme işlemleri, bağlantının son çözümlemesi ve bu işlemler sırasına ortaya çıkan hatalar da dahil olmak üzere sunucunuzda meydana gelen herşeyi günlüklemek için çok çeşitli mekanizmalar içerir. Buna ek olarak, günlükleme yetenekleri sağlayan üçüncü parti modüller de kullanılabilir veya mevcut günlük dosyalarına girdiler enjekte edilebilir. Ayrıca, CGI programları, PHP betikleri ve benzerleri sunucu hata günlüğüne kendi iletilerini gönderebilirler.

Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun standart parçası olan günlükleme modülleri hakkında bilgi verilecektir.

top

Güvenlik Uyarısı

Apache httpd’nin günlük dosyalarını yazdığı dizine yazabilen birinin sunucuyu başlatan kullanıcı kimliğine (bu genellikle root olur) erişim kazanabileceğine hemen hemen kesin gözüyle bakılabilir. Sonuçlarının neler olacağını kestiremiyorsanız günlüklerin yazıldığı dizinde hiç kimseye yazma erişimi vermeyin; ayrıntılı bilgi için güvenlik ipuçları belgesine bakınız.

Buna ilaveten, günlük dosyaları istemci tarafından sağlanmış bilgiler de içerebilir. Bu nedenle, kötü niyetli istemcilerin günlük dosyalarına denetim karakterleri girmeleri olasılığına karşı ham günlükler ele alınırken dikkatli olunmalıdır.

top

Hata Günlüğü

İsmi ve yeri ErrorLog yönergesi ile belirtilen sunucu hata günlüğü, en önemli günlük dosyasıdır. Apache httpd tarafından istekler işlenirken saptanan hatalar ve tanı bilgileri bu dosyaya gönderilir. Sunucuyu başlatırken veya sunucu çalışırken bir sorunla karşılaşıldığında, neyin yanlış gittiğini öğrenmek için bakılacak ilk yer burasıdır. Günlük kaydı çoğunlukla sorunun nasıl düzeltileceği ile ilgili ayrıntıları da içerir.

Hata günlüğü normal olarak bir dosyaya yazılır (genellikle, dosyanın ismi Unix sistemlerinde error_log, OS/2 ve Windows’ta ise error.log’dur). Ayrıca, Unix sistemlerinde sunucunun hataları syslog’a veya borulamak suretiyle bir programa aktarması da mümkündür.

Hata günlüğünün biçemi ErrorLogFormat yönergesi ile belirlenir. Bu yönergeyi kullanarak günlüklenen değerleri özelleştirebilirsiniz. Bir biçem belirtmezseniz öntanımlı biçem kullanılır. Örnek tipik bir hata iletisi içermektedir:

[Fri Sep 09 10:42:29.902022 2011] [core:error] [pid 35708:tid 4328636416] [client 72.15.99.187] Dosya yok: /usr/local/apache2/htdocs/favicon.ico

Günlük girdisinin ilk öğesi iletinin yazıldığı tarih ve saatten oluşur. İkincisi iletiyi üreten modülün ismi (bu durumda: core) ile raporlanan bilginin önem derecesini belirtir. Bunu varsa sürecin kimliği ve yine varsa evre kimliği izler. Sonraki öğe hatanın üretilmesine sebep olan istemcinin IP adresini içerir. Kalanı iletinin kendisidir (duruma bakılırsa bir dosyaya yapılan istek yerine getirilememiş).

Hata günlüğünde görünebilecek ileti çeşitliliği oldukça fazladır. Çoğu yukarıdaki örneğin benzeridir. Hata günlüğü ayrıca, CGI betiklerinin hata ayıklama çıktılarını da içerir. Bir CGI betiği tarafından standart hataya (stderr) yazılan her türlü bilgi doğrudan hata günlüğüne kopyalanır.

Hata günlüğüne ve erişim günlüğüne %L dizgeciği konularak erişim günlüğündeki girdi ile hata günlüğündeki girdiyi ilişkilendirecek bir günlük girdisi kimliği oluşturulabilir. mod_unique_id yüklüyse günlük girdisi kimliği olarak onun eşsiz istek kimliği de kullanılır.

Sunucuyu denerken olası sorunlara karşı hata günlüğünü sürekli izlemelisiniz. Unix sistemlerinde bunu şöyle bir komutla sağlayabilirsiniz:

tail -f error_log

top

Modüllere göre günlükleme

LogLevel yönergesi, günlük iletisinin üretilmesine sebep olan modüle bağlı bir önem seviyesi belirleyebilmenizi sağlar. Bu yolla sorun yaşadığınız modülle ilgili günlük musluklarını sonuna kadar açabiliri ek olarak ilgilendiğiniz diğer modüllerle ilgili ayrıntıları da edinebilirsiniz. Özellikle mod_proxy veya mod_rewrite gibi modüllerde yapılmak isteneni denerken neler olup bittiğini ayrıntılarıyla bilmek istediğiniz durumlarda kullanışlıdır.

Bunu LogLevel yönergesinde modülün ismini belirterek yapabilirsiniz:

LogLevel info rewrite:trace5

Bu satırla ana LogLevel info'ya ayarlanırken mod_rewrite için musluk trace5 seviyesine kadar açılmaktadır.

Bu yönerge, Apache HTTP Sunucusunun evvelki sürümlerinde mevcut olan RewriteLog gibi günlükleme modüllerinin yerini almıştır.
top

Erişim Günlüğü

Sunucu erişim günlüğü sunucu tarafından işleme alınan tüm istekleri kaydeder. Erişim günlüğünün yeri ve içeriği CustomLog yönergesi ile belirlenir. LogFormat yönergesi ile günlük içeriğini kişiselleştirmek mümkündür. Bu bölümde sunucunun bilgileri erişim günlüğüne kaydetmesi için nasıl yapılandırılacağından bahsedilecektir.

Şüphesiz, bilginin erişim günlüğünde saklanması günlük yönetiminde ilk adımı oluşturur. Sonraki adım yararlı istatistikleri üretmek için bu bilgiyi incelemektir. Günlük incelemesi bu belgenin kapsamına dahil değildir ve aslında bu işlem sunucunun yaptığı işlerden biri değildir. Bu konu ve günlük incelemesi yapan uygulamalar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için dmoz.org'a bakınız.

Apache httpd’nin çeşitli sürümlerinde erişim günlüklerini denetlemek için kullanılan diğer modüller ve yönergeler arasında mod_log_referer, mod_log_agent modülleri ve TransferLog yönergesi sayılabilir. Artık, daha eski tüm diğer yönergelerin işlevselliklerini bir araya toplayan CustomLog yönergesi kullanılmaktadır.

Erişim günlüğünün girdi biçemi kolayca isteğe göre düzenlenebilmektedir. Biçemi belirtmekte kullanılan biçem dizgesi, C tarzı printf(1) biçem dizgesini andırır. Sonraki bölümlerde bazı örneklere yer verilmiştir. Biçem dizgesini oluşturan belirteçlerin tam listesi için mod_log_config belgesinin Günlük Girdilerinin Kişiselleştirilmesi bölümüne bakınız.

Ortak Günlük Biçemi (OGB)

Erişim günlüğü için sıklıkla kullanılan bir yapılandırma:

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
CustomLog logs/access_log common

İlk satırda belli bir biçem dizgesi için common diye bir takma ad tanımlanmaktadır. Biçem dizgesi, sunucuya hangi belli bir bilgi parçalarını günlükleyeceğini söyleyen % imli biçem belirteçlerinden oluşur. Biçem dizgesine ayrıca dizgesel sabitler de yerleştirilebilir ve bunlar erişim günlüğüne oldukları gibi kopyalanırlar. Biçem dizgesi içinde çift tırnak karakteri (") biçem dizgesini vaktinden önce sonlandırmaması için ters bölü çizgisi ile öncelenmelidir. Biçem dizgesi ayrıca, satır sonlarını belirtmek için "\n" ve sekmeleri belirtmek için "\t" denetim karakterlerini de içerebilir.

CustomLog yönergesi evvelce tanımlanmış bir takma adı kullanarak yeni bir günlük dosyası tanımlar. Erişim günlüğünün dosya ismi bölü çizgisi ile başlamadıkça dosya yolunun ServerRoot değerine göreli olduğu varsayılır.

Yukarıdaki yapılandırma günlük dosyasına girdileri Ortak Günlük Biçemi (Common Log Format) adı verilen standart biçemde yazar. Bu standart biçem başka HTTP sunucuları tarafından da kullanılır ve çoğu günlük inceleme yazılımı tarafından tanınır. Ortak Günlük Biçeminde üretilen günlük girdileri şöyle görünür:

127.0.0.1 - frank [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] "GET /apache_pb.gif HTTP/1.0" 200 2326

Bu günlük girdisini parça parça açıklayalım:

127.0.0.1 (%h)
Bu, sunucuya istek yapan istemcinin (uzak konağın) IP adresidir. E